• SOSW w Chorzowie

  • Serdecznie witamy na stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie.

   W ramach naszej Placówki działają następujące szkoły i internat:

   • 3-letnie gimnazjum przystosowane dla uczniów niewidomych i słabowidzących
   • 4-letnie Technikum Masażu i Fizykoterapii z kompleksowo wyposażonymi pracowniami, kształcące w zawodzie technik masażysta
   • 4-letnie Technikum Administracyjne z nowoczesnymi pracowniami komputerowymi, kształcące w zawodzie technik prac biurowych
   • 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa, wielozawodowa (dowolny zawód - kształcenie zawodowe w zakładach pracy), w szkole: ślusarz - szkoła wyposażona między innymi w obrabiarkę numeryczną CNC
   • Internat wyposażony w nowoczesną pracownię multimedialną i kafejkę internetową, w których uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, uczą się samodzielności i przygotowują do samodzielnego pełnienia ról społecznych


   Osobom, które posiadają już wykształcenie średnie polecamy 2-letnią Szkołę Policealną Fizykoterapii (zawód masażysta) w Chorzowie z kompleksowo wyposażonymi pracowniami, kształcącą w zawodzie technik masażysta. Szkoła umożliwia kształcenie wszystkim zainteresowanym, jednak jest bardzo dobrze przygotowana do kształcenia osób niewidomych oraz innymi dysfunkcjami wzroku.

   Kształceniu zawodowemu towarzyszy równolegle kompleksowa rewalidacja realizowana w postaci zajęć rehabilitacyjnych, takich jak:


   Ośrodek dysponuje bardzo dobrze wyposażoną salą gimnastyczną oraz nowo powstałym boiskiem wielofunkcyjnym, które powstało dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej zobacz galerię.

   W ramach organizacji czasu wolnego proponuje się zajęcia sportowe, turystyczne, muzyczne, kulturalno-oświatowe i komputerowe.

 • Aktualności

  • Uwaga absolwenci !

   09.02.2017
   Kategoria: Ogólne

   Trwa rekrutacja do projektu w ramach EFS w którym mogą wziąć udział niepełnosprawni absolwenci którzy:

   - nie ukończyli 24 lat 
   - są bierni zawodowo
   - nie uczestniczyli wszkoleniach w okresie ostatnich 4 tygodni

   Czytaj więcej

  • Darmowe Książki dla Niewidomych

   20.01.2017
   Kategoria: Ogólne

   iBuk Libra to zainicjowany europejskim programem system bezpłatnego udostępniania książek.

   Czytaj więcej

  • Reforma Edukacji

   30.11.2016
   Kategoria: Ogólne

   Podstawowe informacje na temat przeprowadzanej reformy oświatowej:   a) strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej http://reformaedukacji.men.gov.pl/   b) strona internetowa...

   Czytaj więcej

  • Projekt "Zapobiegamy agresji w szkole"

   21.10.2016
   Kategoria: Ogólne

   Informujemy, że od 1 października 2016 r. w Ośrodku realizowany jest projekt "Zapobiegamy agresji w szkole". Zadanie jest finansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła".

   Czytaj więcej

© SOSW Chorzów 2008 - 2015