ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

25.11.2021 Kategoria: Ogólne

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY

Na podstawie oceny ofert złożonych w ramach w/w postępowania, po przeprowadzeniu dodatkowych czynności, informuję, iż Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertą złożoną przez:

Brawo R. Biegański, K. Biegańska Sp. J. ul. Piotrowska 145 90-434 Łódź

Informacja o ofertach pozostałych:

Altix Sp. z o.o. ul. Modlińska 246c 03-152 Warszawa

 

 

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY

 

Na podstawie oceny ofert złożonych w ramach w/w postępowania, po przeprowadzeniu dodatkowych czynności, informuję, iż Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertą złożoną przez:

 

Brawo R. Biegański, K. Biegańska Sp. J. ul. Piotrowska 145 90-434 Łódź

 

1. cena oferty brutto: 129 540,00 zł

 

Informacja o ofertach pozostałych:

 

Altix Sp. z o.o. ul. Modlińska 246c 03-152 Warszawa