ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

22.11.2021 Kategoria: Ogólne

 

Na podstawie oceny ofert złożonych w ramach w/w postępowania, po przeprowadzeniu dodatkowych czynności, informuję, iż Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertą złożoną przez:

P.H.U EPAX Czesław Kołodziej ul. T. Kościuszki 28/1 44-200 Rybnik

Informacja o ofertach pozostałych:

AUDIPRINT Maciej Mróz ul. Dwornickiego 7a 43-600 Jaworzno

„Config” Bartosz Zaręba ul. Mała 9/3 41-810 Zabrze