Nasi uczniowie na praktykach w Niemczech

20.06.2022

 

W praktykach w SFZ Förderzentrum gGmbH w Chemnitz (Niemcy) uczestniczyła grupa uczniów i uczennic technikum przy SOSW dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie, ucząca się w zawodach: tyfloinformatyk, pracownik obsługi biurowej i masażysta.

 

Czytaj więcej