Dokumenty szkoły

 

:: Statut Szkoły, tekst jednolity (zmiany 2021) (pdf - dokument skanowany)

 

:: Procedury szkolne (dokument MS Word)

 

:: Koncepcja Pracy (dokument MS Word)

 

:: WSO tekst jednolity (zmiany 2021) (pdf - dokument skanowany - WSO od strony 45)

 

:: Plan rozwoju szkoły (2017-2022)  (dokument MS Word)

 

:: Program wychowawczo-profilaktyczny (2017 - 2022)  (dokument MS Word)

 

:: Model współpracy z pracodawcą (dokument MS Word)