Zajęcia Rewalidacyjne

  • usprawniaine widzenia
  • nauka pisma punktowego (Braille'a)
  • orientacja w przestrzeni

Usprawnianie Widzenia 

W naszej Placówce regularnie odbywają się zajęcia z rehabilitacji wzroku oparte o program zajęć z zakresu rehabilitacji wzroku.

Podstawą tych zajęć jest ocena funkcjonalna widzenia w celu ustalenia stopnia widzenia i stwierdzenia, jak pozostałe resztki wzroku młodzież słabowidząca wykorzystuje w codziennym życiu.

Pismo punktowe (Braille'a)

Uczniowie naszego Ośrodka mają możliwość nauczenia się pisma punktowego uczestnicząc w zajęciach rewalidacyjnych z brajla. Na tych zajęciach uczniowie poznają ogólne zasady konstrukcji pisma punktowego, alfabet, znaki interpunkcyjne,  pisownię liczb i podstawowych działań matematycznych oraz doskonalą umiejętność szybkiego czytania i pisania.