Od roku szkolnego 2019/2020 dla naszym wychowankom oferujemy na terenie Ośrodka ćwiczenia ortoptyczne.

W gabinecie terapii wzroku prowadzone są:

1. ćwiczenia pleoptyczne – leczenie niedowidzenia,
2. ćwiczenia ortoptyczne – leczenie zaburzeń widzenia obuocznego:

  • jednoczesnej percepcji,
  • fuzji
  • widzenia stereoskopowego
  • konwergencji
  • akomodacji
  • koordynacji wzrokowo-ruchowej

 


Warning: Creating default object from empty value in /home/soswchorzow/ftp/_sosw_2015/tmp/templates_c/Gallery^c962328afa50839c6d877d07e0bc1a597f85f4e4.module_db_tpl.Gallery;bun: single gallery no title.php on line 56

 

Ortoptyka zajmuje się diagnozą i nieoperacyjnym leczeniem niedowidzenia, zeza oraz zaburzeń widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych. Obejmuje ona zarówno badania zaburzeń jak i leczenie za pomocą odpowiednio dobranych ćwiczeń również przy użyciu specjalistycznych urządzeń. 

Celem jest poprawa sprawności widzenia obuocznego, stereoskopowego z pełną ostrością wzroku, przy prawidłowym ustawieniu i ruchomości oczu.

© SOSW Chorzów 2008 - 2015