Podsumowanie KONFERENCJI

17.04.2024 Kategoria: Ogólne

 

11 kwietnia 2024 r. odbyła się w naszej Placówce konferencja na temat:
„ Współczesne dziecko na tle przemian społeczno-kulturowych. Formy wsparcia psychologicznego i pedagogicznego”

Konferencję poprowadziła dr Karina Stępkowska, nauczyciel – doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej.

W programie konferencji znalazły się następujące zagadnienia:

1. Współczesne dziecko w niewoli władzy dorosłych i globalizacji:

a. Rozwój cywilizacyjny i społeczny - szanse i zagrożenia

b. Wpływ współczesnych przemian na dzieci

2. Formy wsparcia psychologicznego i pedagogicznego

a.  Mindfulness

b. Trening Umiejętności Społecznych

c. Literatura aksjologiczna

d. Metody aktywizujące

e. Pozytywna Dyscyplina

f. Edukacja filmowa

 

Dziękujemy serdecznie pani dr Karinie Stępkowskiej za interesujący wykład
i poświęcony nam czas.

Dziękujemy również przybyłym na konferencję gościom: rodzicom naszych uczniów
i nauczycielom.

Agnieszka Drapała Marianna Gajowiec Mirosława Hanke-Kowal

 Powróć

Konferencja (2024.04.11)