Flaga Polski                  Godło Polski

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Nazwa programu:

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”

Dofinansowanie: 112 000 zł

Całkowita wartość: 140 000 zł

 

W ramach rządowego programu „Aktywna tablica” zostały zakupione:

- drukarka 3D

- drukarka brajlowska

- 4 monitory interaktywne z Androidem

- 4 Wirtualne laboratoria przyrodnicze

- Biofeedback

- komplet pomocy dydaktycznych do zajęć  terapeutycznych.